top of page
Finance Rebelz verkleind-08.jpg
Beeldmerk - transparant.png

JIJ BENT VAST BENIEUWD WAT VOOR WERK WIJ HEBBEN OPGELEVERD BIJ ONZE KLANTEN.

EN WIJ ZIJN TROTS OM DAT JOU TE VERTELLEN.

Op deze pagina lees je onze cases. Want wij vertellen maar al te graag wat we voor andere bedrijven hebben verbeterd en hebben geoptimaliseerd. Zo heb jij een helder beeld van wat wij precies doen.

Komen onderstaande onderwerpen en uitdagingen je bekend voor en wil je er écht mee aan de slag, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dat is precies waar wij voor zijn!

Financial compliance is key 
Allego

Voor een van onze relaties in de Electric Vehicle Charging business hebben we de waarderingsmethodiek rondom IFRS-16 (de verwerking van leaseovereenkomsten in de financiële verantwoording) ingericht in Microsoft Dynamics 365. We hebben enerzijds de set up verzorgd rondom de Asset Leasing Module. Deze inrichting bestond uit de vertaling van de IFRS richtlijnen naar de waarderingsmethodiek als ook de daarbij behorende boekingsgangen. Daarnaast hebben we vanuit Finance Rebelz de registratie van de contracten verzorgd en de maandrapportages hieromtrent. 

Cash is king
Snowworld

Voor een internationale indoor sport en entertainment onderneming hebben we ondersteuning geleverd bij het opstellen van de liquidititeitsprognose. Hiermee hebben we het management inzicht gegeven in de ontwikkeling van de liquiditeit zodat men beter in staat was om de beschikbaarheid en het gebruik van geldmiddelen te plannen en te beheren. Met het opstellen van de prognose was de Treasury afdeling beter in staat om haar kasstromen te beheren (cash management) en de (toekomstige) financieringsbehoeften te managen. In de gesprekken met de directie lag de focus vooral op de strategische besluitvorming, waarbij de keuzes voor (her)investeringen en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten centraal stond.

patroon grijs2.png

Managing the unexpected
Manpower

Bij een grote internationale uitzender is in de rol van programmamanager een geheel nieuw ERP systeem geimplementeerd. Bij deze implementatie zijn zowel de frontoffice applicaties alsmede de backoffice systemen in een greenfield aanpak neergezet. Het succes van een implementatie wordt uiteindelijk bepaald door de acceptatie van de eindgebruikers. Bij deze opdrachtgever waren er veel verschillende stakeholders, met ieder hun eigen eisen en verwachtingen. Daarnaast was tevens de scope van het project bijzonder omvangrijk (front- en backoffice systemen, nieuwe reporting en implementatie van portalen voor externen). Het managen van al deze verschillende factoren en onverwachte uitkomsten is dé uitdaging van iedere projectleider en programmamanager. Het was dan ook een enorme prestatie dat deze implementatie volgens planning live ging en binnen budget bleef.

Level up
Equans

Voor het grootste technische engineering bedrijf van Nederland is de begeleiding van de  jaarlijkse businessplansessie verzorgd. In een tweedaagse sessie zijn met behulp van diverse brainstorming tools de belangrijkste kansen en risico's geïnventariseerd. Middels het zogenaamde OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies, Measures) zijn voor de verschillende organisatieonderdelen concreten doelstellingen en verbetervoorstellen voor het komende jaar gedefinieerd. Gedurende het jaar zijn diverse follow up sessies georganiseerd met de directie en het MT om de voortgang op de verschillende plannen te bewaken. 

logo-06.png

A balanced control approach
Brunel

Voor een internationaal beursnoteerd detacheringsbedrijf hebben we op interimbasis de rol van finance manager ingevuld. In deze functie waren we verantwoordelijk voor de aansturing van accounting en control afdelingen. Naast de operationele aansturing van deze teams was de interim financial tevens het eerste aanspreekpunt van de business line directeuren als ook de finance director. Zoals in al onze opdrachten laten we hard en soft control bij elkaar samenkomen. Door middel van het persoonlijke contact proberen we een 'klik' te maken met onze stakeholders. Daarnaast blijft onze inhoudelijke expertise de andere belangrijke pijler van onze dienstverlening. 

We are OPEN
RGF

Als projectleider is bij een internationale dienstverlener een ERP-systeem geimplementeerd. Hierbij zijn niet alleen de verschillende systemen vervangen (mid- en backoffice), maar zijn ook alle bijbehorende processen onder de loep genomen en waar nodig aangepast. Onder de projectnaam OPEN zijn in een tijdsbestek van een jaar de 5 verschillende labels (diensten) van deze opdrachtgever, zonder problemen live gegaan met de nieuwe applicatie. Het managen van de samenhang der dingen ofwel mens, proces en systeem, heeft de basis voor succes gevormd.

patroon grijs2.png

Jumping stage gates
Heineken

Voor een wereldberoemde bierbrouwer met Nederlandse 'roots' is voor de Development & Innovation afdeling het innovatieproces in kaart gebracht. Het doel hierbij was om het zogenaamde stage-gate model te implementeren en volgens de LEAN principes het proces effectiever en vooral efficiënter te maken. Innovatieprocessen kennen veel faal- en ontwikkelkosten en het minimaliseren hiervan is 'key' om een optimale innovatiefunnel te creëren. Na afloop van deze adviesopdracht was het innovatieproces helder beschreven, stage-gates helder benoemd en bijbehorende KPI's benoemd.

Ben je enthousiast geworden en wil je ook tussen dit rijtje staan? Dat kan ook bijna niet anders!

Jij weet de doelen binnen jouw bedrijf, wij weten hoe we die door middel van finance werk kunnen realiseren én doen dat ook.

Met een doorsnee kantoor samenwerken? Zoek dan verder. Het écht anders aanpakken? Dan staan wij voor je klaar!

DIT IS WAT WIJ BELOVEN:

 Een ervaren controller of CFO als buddy om jou te begeleiden in jouw Finance Journey! Accountmanagers met een financiële achtergrond die snappen wat jij wil. Kortom: voor en door Financials. 

Samen impact maken en aan organisaties bouwen. Via verschillende opdrachten leer je veel in korte tijd en behoud je de flexibiliteit om tal van nieuwe functies en sectoren te ontdekken!

Een team dat altijd openstaat voor nieuwe, innovatieve ideeën. Een plek waar we het écht samen doen! Hard werken en veel lol maken. Een groot deel van je leven zit je samen met je collega's.
So let's have some fun!

Yes, jij bent vast enthousiast geworden!

Wil je werken bij een outside-the-box club? We maken graag kennis met een bak koffie bij ons op kantoor!

bottom of page